Top 10 tés más famosos de China Dic26

Tags

Related Posts

Share ThisTop 10 tés más famosos de China

China es famosa por sus tés y es por que hemos elaborado nuestro Top 10 tés más famosos de China.

Top 10 tés más famosos de China

  1. Xi Hu Long Jing
  2. Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Yunnan té Pu erh
  5. Liu An Gua Pian
  6. An Ji Bai Cha
  7. Qi Men (Keemun)
  8. shan Yin Zhen
  9. Fu Shou Shan Oolong
  10. Tie Guan Yin

Enlace| Top 10 tés más famosos de China